Jian Sheng, Ph.D.

Department of Engineering

Photo of Jian Sheng
Dr. Jian Sheng
Associate Professor
Office: EN 313
Phone: (361) 825-3731
Email: jian.sheng@tamucc.edu