Wei Xu, Ph.D.

Department of Life Sciences

Photo of Wei Xu
Dr. Wei Xu
Assistant Professor of Marine Biomedical Science
Office: TH 331
Phone: (361) 825-2676
Email: wei.xu@tamucc.edu